สินค้า ANANAS

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ
ยกระดับสินค้าหัตถรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูทผู้ชาย ผ้าทอย้อมคราม ผ้าทอเส้นใยสับปะรด 100% ย้อมคราม

สูทผู้ชาย ผ้าทอย้อมคราม

การนำผลิตผลที่ได้จากการนำเส้นใยสับปะรดมาผลิตเป็นด้าย และนำไปต่อยอดเป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รายละเอียด
ผ้าทอเส้นใยสับปะรด 100% ย้อมคราม

ชุดผู้หญิง ผ้าทอย้อมคราม แบบที่ 1

การนำผลิตผลที่ได้จากการนำเส้นใยสับปะรดมาผลิตเป็นด้าย และนำไปต่อยอดเป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รายละเอียด
ผ้าทอเส้นใยสับปะรด 100% ย้อมคราม

ผ้าทอย้อมคราม

การนำผลิตผลที่ได้จากการนำเส้นใยสับปะรดมาผลิตเป็นด้าย และนำไปต่อยอดเป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รายละเอียด
ผ้าทอเส้นใยสับปะรด 100% ย้อมคราม

ผ้าทอย้อมครามลายลูกแก้ว

การนำผลิตผลที่ได้จากการนำเส้นใยสับปะรดมาผลิตเป็นด้าย และนำไปต่อยอดเป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รายละเอียด
กระเป๋าถือ ผ้าใยสับปะรด หนังแท้

กระเป๋าถือ ผ้าใยสับปะรด หนังแท้ แบบที่ 1

ผ้าทอมือ ด้วยด้ายจากเส้นใยสับปะรด 100% ย้อมสีธรรมชาติ ใบมะม่วง

รายละเอียด
กระเป๋าถือ ผ้าใยสับปะรด หนังแท้

กระเป๋าถือ ผ้าใยสับปะรด หนังแท้ แบบที่ 2

ผ้าทอมือ ด้วยด้ายจากเส้นใยสับปะรด 100% ย้อมสีธรรมชาติ ใบมะม่วง

รายละเอียด
หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้

หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้ แบบที่ 1

ผ้าทอมือ ด้วยด้ายจากเส้นใยสับปะรด 100 %ย้อมสีธรรมชาติ ใบมะม่วง

รายละเอียด
หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้

หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้ แบบที่ 2

ผ้าทอมือ ด้วยด้ายจากเส้นใยสับปะรด 100 %ย้อมสีธรรมชาติ ใบมะม่วง

รายละเอียด
รองเท้าผ้าใบ ใยสับปะรด 100% ย้อมสีธรรมชาติ เย็บมือ

รองเท้าผู้ชาย ผ้าใยสับปะรด

การนำผลิตผลที่ได้จากการนำเส้นใยสับปะรดมาผลิตเป็นด้าย และนำไปต่อยอดเป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใยสับปะรด 100% ย้อมสีธรรมชาติ เย็บมือ

ดอกไม้ประดิษฐ์

การนำผลิตผลที่ได้จากการนำเส้นใยสับปะรดมาผลิตเป็นด้าย และนำไปต่อยอดเป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รายละเอียด