ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ
ยกระดับสินค้าหัตถรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ติดต่อสอบถาม

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ บ้านเรา สงขลา
เลขที่ 37/5 หมู่บ้าน บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 080-2241645
อีเมล์ : priyakorn1645@gmail.com
เฟสบุ๊ค : Thai Ananas
เว็ปไซต์ : ananasthailand.com
ไลน์ไอดี: tik1645