สินค้า ANANAS

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ
ยกระดับสินค้าหัตถรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้

หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้ แบบที่ 1

ผ้าทอมือ ด้วยด้ายจากเส้นใยสับปะรด 100 %ย้อมสีธรรมชาติ ใบมะม่วง

รายละเอียด
หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้

หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้ แบบที่ 2

ผ้าทอมือ ด้วยด้ายจากเส้นใยสับปะรด 100 %ย้อมสีธรรมชาติ ใบมะม่วง

รายละเอียด
หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้

หมวก ผ้าใยสับปะรด หนังแท้ แบบที่ 3

ผ้าทอมือ ด้วยด้ายจากเส้นใยสับปะรด 100 %ย้อมสีธรรมชาติ ใบมะม่วง

รายละเอียด