สินค้า ANANAS

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ
ยกระดับสินค้าหัตถรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

BUSINESS TALK with Raks Banrao Songkhla
Icons
DITP ปั้นสินค้าท้องถิ่น บุกตลาดต่างประเทศ ชูใยสับปะรดสู่สินค้าแฟชั่นมูลค่าสูง

DITP ปั้นสินค้าท้องถิ่น บุกตลาดต่างประเทศ ชูใยสับปะรดสู่สินค้าแฟชั่นมูลค่าสูง

อ่านต่อ
BUSINESS TALK with Raks Banrao Songkhla
Icons
BUSINESS TALK with Raks Banrao Songkhla

Priyakorn Thammaphutthasiri, founder of Raks Banrao Songkhla, tells us how she has added value to pha-kao-mah, Thai traditional cotton fabric.

อ่านต่อ
Icons
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น

สัมนาแนวโน้มแฟชั่น 2020 การวิเคราะห์ตลาดฯ และการให้ปรึกษารายบริษัท วันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ ห้องออเรียนทัล โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่

อ่านต่อ
Call Action

เราคือใคร?

การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เน้นการ ดีไซน์ รูปแบบใหม่ๆที่เป็นจุดขายหลัก เริ่มตั้งแต่การการออกแบบลายผ้าของตนเอง การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด ที่มีการจดสิทธิบัตรเรื่องรูปทรงและแบบของภาชนะ โดยเน้นความเป็นธรรมชาติและยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ
Call Action

เราทำอะไร?

การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เน้นการ ดีไซน์ รูปแบบใหม่ๆที่เป็นจุดขายหลัก เริ่มตั้งแต่การการออกแบบลายผ้าของตนเอง การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด ที่มีการจดสิทธิบัตรเรื่องรูปทรงและแบบของภาชนะ โดยเน้นความเป็นธรรมชาติและยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ